Historie klubu

Klub železničních modelářů Praha 7 - Bubny byl ve své současné podobě založen v roce 1998, jeho kořeny však sahají mnohem dále do minulosti.

Před rokem 1989 působilo v Praze několik modelářských klubů, které se věnovaly modelové velikosti H0. Zmíníme např. legendární KŽM Praha 3 - Žižkov nebo KŽM Praha 5 - Smíchov (Janáčkovo nábřeží). Tyto původní kluby byly soustředěny pod Svazarmem, jinak to ani v té době nešlo. Po roce 1989 došlo ke zrušení Svazarmu a u všech KŽM nastaly problémy s financováním a s klubovými prostory. Nejdéle činný zůstal KŽM Praha 5 - Smíchov a to téměř až do roku 1998, do tohoto klubu přešli všichni z původních klubů, kteří měli zájem pokračovat v modelářské činnosti. V roce 1998 se situace s pronájmem prostorů stala neudržitelnou i na Smíchově a tak dochází nakonec ke zrušení i tohoto klubu. Současně se však daří sehnat nové klubové prostory na Praze 7. Je založen úplně nový KŽM Praha 7 - Bubny a přechází do něj většina aktivních členů původního smíchovského klubu.

Při rušení KŽM Praha 3 - Žižkov bylo do KŽM Praha 5 - Smíchov převzato původní klubové kolejiště ve velikosti H0. Na Smíchově byly prováděny práce, směřující k dokončení tohoto kolejiště. V roce 1998 bylo toto kolejiště přestěhováno ze Smíchova do Buben. V prvních letech činnosti pokračoval KŽM Praha 7 - Bubny v úpravách a dokončování původního žižkovského kolejiště. S postupem času však začínalo být jasné, že kolejiště nelze upravit a dokončit tak, aby vyhovovalo požadavkům na moderní a kvalitní modelový provoz. V této době se již v Čechách a na Moravě začínaly rodit první systémy modulové železnice. A tak nakonec dochází v Bubnech k radikálnímu rozhodnutí. Postupně bude utlumena činnost na klubovém kolejišti a bude zahájena stavba modulů.

Výstavy

Výsledky naší činnosti prezentujeme na výstavách, které pořádáme obvykle jednou do roka. V sudých letech zpravidla vystavujeme normální rozchod H0, v lichých letech pak úzkorozchodnou železnici v měřítku H0e. Výstavy se konají ve velkých sálech, kdy můžeme sestavit kolejiště z většiny našich modulů. Výstavy trvají celý týden a jsou veřejné, otevřeno bývá obvykle od 10. do 18. hodin. Provoz zajišťují členové klubu.