Michal Berec

Specializace: kolejové podloží včetně patiny, patina vozidel. Autor stanice projekt MB-X na motivy stanice Tachov, polní cesta s přejezdem (H0), přejezd s lesní cestou (H0e)